Lokalområdet

Lille Skensved, Højelse og omegn er et velfungerende lokalsamfund. Vi har en skøn by omgivet af hyggelige landsbyer, hvor vi tilbyder alt fra skole og daginstitutioner til idrætsanlæg og et aktivt foreningsliv.  Vores samfund er kendetegnet ved et unikt sammenhold, hvor vi kender hinanden på kryds og tværs af aldre fra aktiviteter, skole, daginstitution, og foreningsliv i byen.

Høj lokal aktivitet

Det er karakteristisk for vores by, at mange borgere kender hinanden. Det skaber en følelse af fællesskab og stor opbakning til lokale initiativer – og så er der stor velvilje til at hjælpe, når nogen rækker ud.

Skensvedhallen har en central placering og idrætsforeningens mange aktivitetstilbud giver mulighed for at ”gå til noget”.  Hallens placering i forhold til skolen gør, at børnene selv kan gå fra skolen til aktiviteter, fordi sikre cykelstier forbinder skolen med idrætshallen, hvilket gør det nemt for børnene at deltage i aktiviteter.

I Lille Skensved finder du både læge og tandlæge. I byen finder du også en lokal frisør, brugs, pizzeria, slagter og meget mere.

Landsbyerne omkring

Højelse er en af Lille Skensveds idylliske søsterlandsby lokaliseret få hundrede meter mod syd. I Højelse findes skole, SFO og kirke som er centrale for mange mennesker i både Lille Skensved, Højelse og omegn. Der er cykelsti mellem Højelse og Lille Skensved. Rundt om Lille Skensved finder du andre små, hyggelige landsbyer – blandt St. Salby, Assendrup og Naurbjerg. På vej mod Ejby er der også skøn natur og fine steder at bosætte sig.

Ærtebjerghave Børnecenter er en integreret 0-6 års institution normeret til 112 børn fordelt på ca. 72 børnehavebørn og 40 vuggestuebørn. I stueetage finder du 4 vuggestue grupper samt en enkelt børnehave gruppe. På vores første sal finder du yderligere 2 børnehave grupper.

Omkring institutionen er der en stor legeplads på 2900 kvadratmeter, som både vuggestue og børnehave anvender. Læs mere om institutionen her: https://www.aebc.dk

Udover daginstitutionen er der også 2 private dagplejer i byen.

Højelse Skole er en folkeskole, som ligger i landlige omgivelser med tid til ro og fordybelse. Skolen har ca. 250 elever. Skolen har en til to klasser pr trin fra børnehaveklasse til 9. klasse. Til skolen hører SFO 1-2 og Klub som har fine tilbud om fritidsaktiviteter for børnene og et stabilt og kreativt personale. Skolen er en Play@Heart-skole, som har fokus på legende tilgange til teknologiforståelse. Skolen rummer bredde og åbenhed og skolens størrelse gør, at der ikke er langt fra ide til handling.

Læs mere om skolen her: https://hoejelseskole.aula.dk

Der findes flere forskellige foreninger i Lille Skensved, Højelse og omegn, som arbejder aktivt for lokale initiativer og aktiviteter for børn og voksen i alle aldre. Den største er Skensved Idræts Forening, som er en paraplyforening, der favner 7 afdelinger – nemlig Fodbold, Håndbold, Bordtennis, Badminton, Gymnastik, Floorball og Fitness. Foreningens formål er at styrke og fremme interessen for aktiv idrætsudøvelse.

Herudover finder du mange forskellige store og små foreninger her under Pensionistforening, Familie og Samfund, Højelse Sognearkiv, Spejderne og mange flere.

Foreningen Højelse Landsbylaug er stiftet i 1992. Foreningen blev stiftet med det formål at varetage beboernes fælles interesser over for såvel det offentlige som private. Landsbylaugets hovedopgave at arbejde for bevarelse af landsbymiljøet, og foreningen har endvidere til opgave at skabe et levende og aktivt miljø for beboerne.

Højelse Landsbylaug er stiftet i 1992. Foreningen blev stiftet med det formål at varetage beboernes fælles interesser over for såvel det offentlige som private. Landsbylaugets hovedopgave at arbejde for bevarelse af landsbymiljøet, og foreningen har endvidere til opgave at skabe et levende og aktivt miljø for beboerne.

Den smukke, højtliggende gulfilsede kirke i Højelse er et af områdets kendetegn og har ligget der siden midten af det 12. århundrede. Som så mange andre kirker er Højelse Kirke bygget over flere perioder. Den ældste del (midtskibet) er bygget midt i 1100-tallet. Ca. 1450 er skibet forlænget, og kalkmalerierne er sandsynligvis lavet samtidigt. Første del af tårnet blev bygget ca. 1350, men blev først i år 1500 forøget til nuværende højde. Selve kirkeskibet er blytækket og tårnet er teglhængt. Kirken har således bortset fra nødvendige restaureringer stået nogenlunde uændret siden omkring år 1500.

Der sker masser af aktiviteter for børn og unge og deres familier i Højelse kirke. Nogle er for bestemte aldersgrupper, men andre er for alle interesserede.